รับซื้อ-จำหน่าย ส้มโอ ตลอดทั้งปี ท่านใดสนใจสอบถามได้ค่ะ เบอร์โทร 0966504554 หรือแวะมาอุดหนุนสินค้าได้ที่ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ.เพชรบุรีค่ะ

By ฆรวัณณ์ รับซื้อ-จำหน่ายส้มโอ ตลอดทั้งปี ท่านใดส […]