จำหน่ายชมพู่ไต้หวันเซียนส่วยสือ,ชมพู่เฮชวนสื่อ,ชมพู่ยักผษ์ไต้หวันและมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันและพันธุ์ไทยโบราณ ไม้ผลพันธุ์ใหม่พันธุ์ดีสายพันผธุ์ไทยและต่างประเทศ

By Plukkla ***บ้านสวนทิพย์ประธาน จำหน่ายไม้ผลพันธุ […]