ลักษณะคอกตามชนิดของสุกร

คอกพ่อสุกร เป็นคอกเดี่ยว ๆ คอกละ 1 ตัว ขนาดของคอกต่ำสุด 1.5*3 m. ความสูงของคอกอย่างต่ำ 1.01 m. อยู่ใกล้กับแม่สุกรอุ้มท้อง นิยมทำแบบคอกโปร่ง คอกทำด้วยเหล็กแป๊บ มีกล่องที่ให้อาหารและที่ให้น้ำ

    

ซองอุ้มท้อง มีเหล็กกั้นไม่ให้สุกรพลิกตัว ทำด้วยเหล็กแป๊บ แนวกั้นแนวแรกสูงจากพื้น 20 cm. แนวที่2 -4 ห่างกันประมาณ 25 cm. แนวของประตูกั้นห่างกัน20 cm. พื้นของซองอุ้มท้องเป็นพื้นปูน มีความลาดเอียง 3%

    

คอกคลอด นิยมใช้กันแบบ น็อกดาวน์(ถอดประกอบได้) พื้นอาจเป็นพื้นทึบหรือเป็นร่อง (ถ้าแม่สุกรควรเป็นพื้นปูน,ลูกสุกรเป็นพื้นปูนหรือพลาสติกก็ได้) พื้นปูนต้องมีความลาดเอียง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นร่อง ขนาดของคอก ประมาณ 2 * 2 m. ในคอกคลอดควรมีพื้นที่ให้ความอบอุ่น(ตรงมุมคอก) ต้องมีที่ให้น้ำ,รางอาหาร(สัปดาห์ที่ 2) ให้ลูกสุกรที่ตรงมุมคอก ให้ไฟกกสัปดาห์แรกเมื่อลูกสุกรเกิด มีเหล็กกั้นในคอกเพื่อป้องกันแม่สุกรทับลูกสุกร ความกว้างของคอกที่แม่สุกรอยู่สบายคือ กว้าง 65-70 cm. ยาว 2 m. ความสูงจากพื้น 20 cm จากพื้นเป็นแนวแรก ,แนวที่2 สูงจากแนวแรก 25 cm. ,และแนวเหล็กกั้นมีประมาณ 4-5แนว

    

คอกอนุบาล สำหรับสุกรหย่านมแล้ว พื้นคอกต้องแห้งเสมอพื้นจะเป็นพื้นปูนทึบหรือพลาสติกก็ได้ จะทำให้เป็นคอกทึบหรือคอกโปร่งก็ได้(ถ้าเป็นแบบน็อกดาวน์ จะเป็นคอกโปร่ง) ที่ให้น้ำเป็นแบบ Nipple (จุ๊บน้ำ)บริเวณใดก็ได้

คอกสุกรเล็ก - รุ่น - ขุน ไม่ค่อยยุ่งยากจะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้ ใช้พื้นโรงเรือนทำเป็นพื้นคอก รางอาหารเป็นแบบรางกลหรืออิฐแดงก่อก็ได้ ระยะสุกรรุ่นต้องการพื้นที่1 ตารางเมตรต่อ1 ตัว(พื้นทึบ) ระยะสุกรรุ่นต้องการพื้นที่0.7 ตารางเมตรต่อ1 ตัว(พื้น Slatt)

<<หน้าที่แล้ว <<หน้าสารบัญ::สุกร>> หน้าถัดไป>>
© 2004 ThaiFeed.Net All rights reserved. Contact us Email - [email protected]